LASD J,K 結果

LASDのJ、Kの学習結果です。

82単語ありましたが、23単語まで減りました。
やはり100語ないとかなり楽です。

jabber
jaunt
jerky
jester
jetty
jibe
jocular
jolt
jostle
jot
judicious
kiln
kingfisher
kip
kipper
kitty-corner
knackered
knee-jerk
knick-knack
knobbly
kosher
kowtow
kudos

更新をTwitterで流しています。@StudyEiken1kyu